Možnosti a meze projektové výuky v současné škole – ZMĚNA TERMÍNU! Seminář naplněn, přijímáme pouze náhradníky!

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:07. 05. 2019
Kraj:Středočeský
 
Seminář je zaměřen na projektovou výuku, především na její východiska, základy, kvality a také možnosti realizace v podmínkách práce současné školy.
Objasněny budou teoretické základy a praktické možnosti integrace učiva, možnosti projektové práce pro podporu motivace žáků, rozvíjení jejich životních dovedností v duchu zkušenostní a činnostní orientace výuky v prostředí jak základní, tak střední školy. Budou prezentovány a na příkladech dokladovány přednosti a meze projektové výuky v kontextu tradičních modelů vyučování.
Seminář poukáže na kvality projektové práce v procesu překonávání izolovanosti a roztříštěnosti vědomostí žáků a především možnosti v oblasti porozumění žáků učivu v kontextu propojování teoretických poznatků a praktických zkušeností a dovedností.
Program poskytne učitelům, kteří zvažují realizaci modelů projektové výuky s cílem jejího zkvalitnění, potřebné znalosti i dovednosti a také řadu podnětů a inspiraci.
Obsah – témata:
Teoretické základy a východiska projektové výuky
– inovativní pojetí výuky
– kořeny projektové práce
– co je a co není projektová výuka
– projektová výuka – model řešení teoretických či praktických problémů na základě aktivní činnosti žáků
– charakteristika školního projektu
– přednosti a meze projektové výuky v kontextu tradičních modelů vyučování
– problematika integrace učiva
– zkušenostní a činnostní orientace výuky
– příklady realizovaných projektů
Základní metodická doporučení pro přípravu projektové výuky
– základní odlišnosti frontální a projektové výuky
– možnosti realizace projektové výuky v kontextu běžné školní práce
– volba tématu, situace, jež představuje skutečný problém pro řešení v projektu
– příprava projektové výuky učitelem
Skupinový návrh kostry projektu a hodnocení jeho kvality
– společná tvorba kritérií pro hodnocení skupinových návrhů projektů
– práce ve skupině nad návrhem kostry projektu
– prezentace návrhů
– hodnocení návrhů na základě vytvořených kritérií
Závěrečné vyhodnocení možností a mezí projektové práce očima účastníků semináře
– společná tvorba myšlenkové mapy se zadáním: „Jaké vidíte přednosti a omezení projektové výuky v kontextu vaší pedagogické práce“

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)