Projektová výuka a její realizace – ZMĚNA TERMÍNU!

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:10. 06. 2019
Kraj:Středočeský
 
Seminář je zaměřen na projektovou výuku s důrazem na aplikaci poznatků a praktickou realizaci v podmínkách práce současné školy.
Obsah semináře vychází z potřeb učitelů a v návaznosti na jejich znalosti a zkušenosti nabídne rozšíření o další dovednosti v oblasti projektové výuky Zároveň poskytne prostor pro aktivní promýšlení realizace inovativních projektových přístupů ve výuce v prostředí jak základní, tak střední školy. Účastníkům budou zprostředkovány osvědčené metodické postupy v procesu projektové výuky, vysvětleny budou i možnosti integrace projektové práce s kooperativními formami výuky a také s problémově a badatelsky orientovanou výukou.
Program poskytne učitelům, kteří zvažují realizaci dílčích či komplexnějších modelů projektové výuky s cílem jejího zkvalitnění, potřebné znalosti i dovednosti a také řadu podnětů a inspiraci, dále pak prostor pro aktivní přemýšlení a vyzkoušení vlastní přípravy tvorby školních projektů.
Obsah – témata:
Specifika projektové výuky v práci učitele a žáka
– možnosti projektové výuky z pohledu učitele a žáka
– vyvozování vlastních znalostí a zkušeností účastníků z projektové práce
– projektová výuka – model řešení teoretických či praktických problémů na základě aktivní činnosti žáků
– charakteristika školního projektu z pohledu účastníků semináře
– možnosti a přednosti projektové výuky v oblasti podpory motivace žáků k učení, rozvíjení kompetencí žáků k řešení problémů, k učení, k hodnocení a sebehodnocení apod.
Metodický postup – co se osvědčilo
– příprava projektové výuky učitelem v kontextu celkové orientace školní práce
– možnosti integrace projektové práce s kooperativními formami výuky a také s problémově a badatelsky orientovanou výukou
– klíčové kroky a základní postup při návrhu a realizaci projektové výuky
– přípravná fáze, hledání plánu řešení, aktivity vedoucí k řešení, zveřejnění výsledků a vyhodnocení projektů
– návrh kostry projektu
– možnosti hodnocení projektové práce ze strany učitele i žáků
Skupinový návrh projektu a hodnocení jeho kvality
– společná tvorba kritérií pro hodnocení skupinových návrhů projektů
– práce ve skupině nad návrhem školního projektu
– prezentace návrhů školních projektů
– hodnocení návrhů školních projektů na základě vytvořených kritérií
Závěrečné vyhodnocení znalostí a zkušeností účastníků z práce nad projekty (1 hodina)
– společná tvorba myšlenkové mapy se zadáním: „Co vše přinášejí projekty učiteli a žákům“

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)