Člověk a krajina – Křivoklátsko

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:14. 05. 2019
Kraj:Středočeský
 
Exkurze je zaměřena na seznámení účastníků s přírodními a kulturně historickými zajímavostmi Křivoklátska, na historii působení člověka na krajinu a na aplikaci těchto informací do výuky přírodovědy, vlastivědy, přírodopisu, zeměpisu a dějepisu na základní škole.
Obsah exkurze vychází z potřeby aplikace inovativních aktivizačních metod do výuky především přírodovědných předmětů. Účastníci programu získají metodickou podporu a pracovní listy pro přípravu obdobných programů pro žáky.
Trasu exkurze absolvují účastníci autobusem (ozvučení a odborný výklad lektorů), na jednotlivých stanovištích budou pod vedením lektorů pracovat přímo v terénu.
Exkurze proběhne formou 7 tematických komentovaných zastávek na určených lokalitách se zážitkovými aktivitami a náměty možného didaktického využití pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ. Účastníci programu budou pracovat ve skupinách se zaměřením na metodiku aktivit pro 1. stupeň ZŠ, nebo se zaměřením na metodiku pro 2. stupeň ZŠ.

Průběh exkurze, obsah – témata:
– zahájení programu, nástup účastníků na určených stanovištích, předání pracovních materiálů k jednotlivým tematickým zastavením
– Kublov, rodný domek J. L. Zvonaře – hudební skladatel, autor známé písně Čechy krásné, Čechy mé, spoluzakladatel pěveckého spolku Hlahol, stál u zrodu Sokola
– úbočí památné hory Velíz – pohanské obětiště, místo přepadení knížete Jaromíra Vršovci, bývalý klášter a místo působení vlasteneckého faráře Václava Krolmuse
– přírodní rezervace Jezírka – členité území kolem Zbirožského potoka s rozmanitými přírodními společenstvy, romantická skalní soutěska s vodopádkem a vodními tůňkami
– Skryje – malá obec s lidovou architekturou má ve znaku trilobita – ve vědeckém světě proslavená díky francouzskému badateli J. Barrandovi, který zde objevil velká naleziště zkamenělin, okolí obce rád navštěvoval spisovatel O. Pavel Muzeum J. Barranda a venkovského způsobu života v 19. století, památky na J. Barranda, velká sbírka zkamenělin z místních nálezů, předměty a vybavení domácností našich předků
– Skryjský luh – starobylá část obce, klasická Barrandova lokalita s nálezy zkamenělin, které je možné sbírat v suti
– z terasy pohled do údolí řeky Berounky se zříceninou hradu Týřova
– Týřovické skály – skalní defilé kolem řeky Berounky se skalním útvarem Hodiny, často vyhledávané filmaři (např. Tristan a Isolda), přírodovědně zajímavé území (skalní teplomilná květena, hnízdiště výra, vyvřeliny svrchního kambria – andezity)
– pod skalami nivní louka a Kouřimecká rybárna, oblíbené místo kam jezdil v dospělosti na ryby O. Pavel
– nedaleko sídlil 16 let v údolí Oupořského potoka poustevník Václav Matoušek, známý jako Fialový poustevník
– Branovský přívoz – místo, kde žil převozník Karel Prošek, známá postava z povídek O. Pavla
– Informačně vzdělávací středisko LČR Lesní správy Křivoklát – v budově se nachází moderní výchovně vzdělávací expozice „Les kolem nás“ s množstvím interaktivních didaktických prvků, stopy zvěře, zpěv ptáků, zvuk tekoucího potoka apod.
– Rekreačně naučný areál Křivoklát s krásnými výhledy na hrad Křivoklát, najdeme v něm dendrologickou stezku, geopark, herní a sportovní centrum s prolézačkami, skluzavkami, 40m dlouhou lanovkou, dřevěnými xylofony apod., celý areál je propojen bezbariérovými pěšinami s naučnými panely, lavičkami a altány.

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)