Cestování po kontinentech – hudebně dramatická výchova

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:10. 04. 2019
Kraj:Středočeský
 
Praktický seminář – hudební dílna je zaměřena na hudebně pohybovou výchovu s prvky dramatiky a s přesahem do výtvarné výchovy.
Účastníci si v průběhu hudební dílny pod vedením lektorky sami vyzkouší všechny hudebně pohybové aktivity, které lze následně aplikovat ve výchovném a vzdělávacím procesu dětí předškolního a mladšího školního věku.
Dílna využije dětské hudebně-pohybové hry z různých kontinentů, jejichž prostřednictvím přiblíží zcela odlišné kulturní tradice v různých částech světa. Prožitek a poznání jiných „cizích“ kultur umožňuje díky vnímání odlišností objevit, lépe poznat a pochopit kulturu vlastní a dojít tak v tomto smyslu i k větší úctě k sobě samým.
Účastníci získají řadu inspirativních námětů, jak dětem a žákům zprostředkovat především radost ze společného muzicírování a tvoření.
Využity budou tyto motivy:
– Afrika – pozdravy domorodců, africké bubny
– Amerika – plavba lodí, kovbojové, prérie, indiáni
– Austrálie – let letadlem, klokani
– Asie – cesta ponorkou, asijská melodika (Ó kina taico)
– Evropa – zvony katedrály

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:umění a kultura (Hv, Vv, Dv)