Botanická zahrada jako místo pro předškolní vzdělávání

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:15. 04. 2019
Kraj:Středočeský
 
Obsah vzdělávacího programu vychází z požadavků RVP pro předškolní vzdělávání. Je zaměřen na podporu zavádění inovativních forem a metod výuky, směřujících k rozvoji přírodovědné gramotnosti dětí. Programy, materiály a pracovní listy vycházejí ze vzdělávací oblasti Dítě a svět s návazností na environmentální a multikulturní výchovu. Programy zároveň podporují netradiční přístup k výuce s využitím metod prožitkového a kooperativního učení hrou. Účastníci se seznámí s výukovými programy ve skleníku Fata Morgana a ve Venkovní expozici, které jsou využitelné v předškolním vzdělávání, a poznají příklady z praxe, které budou moci využít při inovaci vlastních ŠVP.
Časový prostor bude poskytnut pro výměnu zkušeností a nápadů z vlastní praxe s ostatními.
Obsah semináře:
– areál botanické zahrady a jeho historie
– cesta kolem světa za 225 metrů
– nej, nej mezi rostlinami
– léčivé byliny z babiččiny zahrádky

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:předškolní vzdělávání