Plán pedagogické podpory a individuální vzdělávací plán – nástroje individualizace vzdělávání v MŠ

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:11. 04. 2019
Kraj:Středočeský
 
Vzdělávací program se zaměřuje na vybrané druhy podpůrných opatření, založených na individuálním přístupu k dítěti – plán pedagogické podpory (PLPP) a individuální vzdělávací plán (IVP), které uplatňují pedagogové při podpoře vzdělávání dítěte. Jedná se především o úpravy metod, didaktické postupy a úpravy v kritériích hodnocení dětí, případně změny ve strategiích učení dítěte.
V rámci praktického semináře budou ukázány kroky směřující k sestavení efektivního PLPP, IVP. Pozornost bude věnována postupům aktuální pedagogické diagnostiky a na jejím základě nastavení efektivní úpravy přístupu k dítěti tak, aby nebylo znevýhodněno, ale aby mohlo ve výuce pracovat a maximálně se rozvíjet podle svých možností. Seminář se dále zaměřuje na problematiku tvorby pravidel a kritérií hodnocení dítěte se zdůrazněním individuálního přístupu k dítěti.
Jedna z částí semináře se zaměří také na možnosti, jak konzultovat s rodičem jeho podíl na tvorbě a realizaci PLPP a IVP.
Obsah – témata:
– podpůrná opatření ve vzdělávání v kontextu aktuální právní úpravy – školský zákon a související prováděcí vyhlášky
– základní charakteristika dítěte s potřebou podpůrných opatření z důvodu speciálních vzdělávacích potřeb
– identifikace podpůrných opatření v 1. stupni podpory
– možnosti vzdělávání a speciální vzdělávací potřeby dětí s 1. stupněm podpory v MŠ
– plán pedagogické podpory – účel, tvorba
– možnosti úpravy podmínek a pedagogických postupů – metody, didaktické postupy, strategie učení
– realizace podpůrných opatření v 1. stupni podpory
– individuální práce s dítětem v rámci 1. stupně podpory
– pravidla a kritéria hodnocení dítěte s 1. stupněm podpory
– vyhodnocení efektivity podpůrných opatření v 1. stupni podpory
– identifikace podpůrných opatření v 2. – 5. stupni podpory
– možnosti vzdělávání a speciální vzdělávací potřeby dětí s 2. – 5. stupněm podpory v MŠ
– individuální vzdělávací plán – účel, tvorba
– možnosti úpravy podmínek a pedagogických postupů – metody, didaktické postupy, strategie učení
– realizace podpůrných opatření v 2. – 5. stupni podpory
– individuální práce s dítětem v rámci 2. – 5. stupně podpory
– pravidla a kritéria hodnocení dítěte s 2. – 5. stupněm podpory
– vyhodnocení efektivity podpůrných opatření v 2. – 5. stupni podpory
– konzultace s rodičem – rodina dítěte s potřebou 1. – 5. stupně podpory, spolupráce školy s rodinou

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:předškolní vzdělávání