Vzdělávání nadaných žáků na základní škole

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:03. 05. 2019
Kraj:Středočeský
 
Seminář je věnován problematice práce s nadanými žáky v každodenní školní praxi. Účastníci budou seznámeni se základními teoriemi nadání, charakteristickými projevy nadaných žáků a možnostmi jejich identifikace přímo ve škole. Dále bude podán přehled současné právní úpravy v oblasti nadání v návaznosti na podpůrná opatření, probráno vytváření individuálního vzdělávacího plánu (IVP) pro nadané žáky a příklady individualizace a diferenciace práce ve třídě s nadanými žáky.

Obsah – témata:
1. Psychologické charakteristiky nadaných
– historie zkoumání nadání
– základní teorie nadání se vztahem k praxi
– charakteristické projevy nadaných žáků
– význam péče o nadané žáky
– diagnostika nadání
2. Spolupráce školy, školského zařízení se školským poradenským zařízením
– očekávání školy od školského poradenského zařízení (ŠPZ)
– možnosti nominace a screeningu nadání přímo ve škole
– role školního poradenského pracoviště (ŠPP) a jeho spolupráce se ŠPZ
– týmová spolupráce při podpoře žáka s nadáním
– spolupráce rodiny, školy a ŠPZ při podpoře žáka s nadáním
3. Základní právní úprava vztahující se k nadaným žákům
– přehled podpůrných opatření se vztahem k nadání
– sestavení plánu pedagogické podpory (PLPP) a individuálního vzdělávacího plánu (IVP) pro nadaného žáka
– diferenciace a individualizace výuky
4. Praktická část – práce s IVP
– nastavení konkrétního IVP – u žáka na 1. stupni ZŠ, na 2. stupni ZŠ
– metody práce s nadanými žáky
– práce s mimoškolními aktivitami
– sdílení zkušeností se vzděláváním žáků nadaných
– diskuze nad konkrétními kasuistikami

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)