Úvod do mediace a využití mediačních technik ve školním prostředí

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:11. 04. 2019
Kraj:Středočeský
 
V současné době se naléhavě ve školním prostředí objevují požadavky na zlepšování komunikačních dovedností pedagogů při zvládání náročných situací v komunikaci nejen se žáky, ale i jejich zákonnými zástupci.
Seminář se zaměří na seznámení s mediačními technikami jakožto jedním z možných nástrojů a přístupů pro řešení konfliktů, který umožňuje pracovat nejenom s fakty, nýbrž i s emocemi, potřebami a obavami osob, kterých se daný „problém“ přímo či nepřímo dotýká. Poradenský pracovník i učitel může působit v roli mediátora, který má velký vliv na konsensuálním řešení nedorozumění nebo konfliktů.
Obsah – témata:
– úvod do mediace – co je mediace
– pravidla mediace
– fáze mediace
– osobnost mediátora
– nástroje působení na účastníky konfliktu a zásady jejich využití
– komunikace – základní přehled
– prostředky a formy komunikace
– naslouchání a jeho význam pro dobrou komunikaci
– zrcadlení
– čtyři roviny komunikace
– já-výroky
– příklady efektivní komunikace
– zpětná vazba
– mediace – příklady dobré praxe
– kasuistiky
– nácvik mediačního působení na příkladech

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)