Základy krizové komunikace – ZDARMA pro školy Středočeského kraje

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:04. 06. 2019
Kraj:Středočeský
 
Seminář je zaměřený na posílení komunikačních kompetencí pedagogických pracovníků především v náročných krizových komunikačních situacích v provozu škol a školských zařízení.
Komunikační schopnosti a dovednosti jsou pro úspěšnou pedagogickou praxi nezbytné, a to pro učitele na všech druzích a stupních škol, rozhodující roli pak hrají v krizových situacích, do kterých se mohou učitelé ve školním prostředí dostat. Pod vedením zkušeného lektora si účastníci zopakují základní odborné teoretické znalosti z této oblasti a v praktické části si v modelových situacích vyzkouší a nacvičí řešení možných postupů krizové komunikace, což jim následně v pedagogické praxi umožní tyto náročné krizové situace úspěšně zvládnout.
Seminář doporučujeme především vedoucím pedagogickým pracovníkům
Obsah – témata:
– krizová situace – definice, typy
– krizová komunikace, krizové plánování a krizové řízení – pozice a kompetence
– cíle krizové komunikace – čeho chceme krizovou komunikací dosáhnout
– příprava na krizovou komunikaci – krizové plánování
– klíčové aspekty krizové komunikace – rizika a úskalí chybně vedené komunikace
– mapy krizové komunikace – procesní mapy pro různé typy krizových situací
– praktický nácvik možných postupů v modelových situacích

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:akce na zakázku