Strategie vyšetřování šikany II. – ZDARMA pro školy Středočeského kraje

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:22. 03. 2019
Kraj:Středočeský
 
Vzdělávací modelový seminář volně navazuje na program Strategie vyšetřování šikany I. Pozornost se tentokrát soustřeďuje na řešení vztahových problémů v kolektivech tříd, konkrétně na řešení šikany v různých stadiích jejího rozvoje. Cílem vzdělávacího programu je rozšířit znalosti a praktické dovednosti pedagogů při řešení vztahových problémů v kolektivu třídy a poskytnout jim efektivní nástroje pro řešení šikany i její prevenci. Obsah semináře se zaměřuje na metody práce se třídou a na nenásilné způsoby řešení konfliktů. Nabízí praktické intervence, modelové situace, využití skupinové dynamiky a další vhodné aktivity.
Obsah – témata:
– devět kroků při řešení šikany
– krizové scénáře pro počáteční stadia
– odhad závažnosti podle daných kritérií
– krizový plán při výbuchu skupinového násilí
– vedení rozhovorů s aktéry šikany
– vedení rozhovoru s obětí
– práce se třídou
– šikana z hlediska práva
– práce s tematickým filmem

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:akce na zakázku