Bezpečné klima na základní škole interaktivně – ZDARMA pro školy Středočeského kraje

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:27. 05. 2019
Kraj:Středočeský
 
Workshop je zaměřen na budování a posilování pozitivního a bezpečného prostředí pro třídní kolektivy na základních školách (především pro 2. stupeň), které se formují od samého počátku (nové kolektivy např. po absolvování prvního stupně ZŠ) i po několikaletém soužití, v němž se vyvíjí a mění skupinová dynamika třídy. Klíčovou roli ve skupinových procesech hraje třídní učitel, který by měl mít v ruce nástroje, pomocí nichž by skupinu mohl vést k vzájemné spolupráci a podpoře, otevřené komunikaci, toleranci a k přijímání zodpovědnosti za své konání.
Nejefektivnějším nástrojem pro tuto cílovou skupinu se jeví využití metod a programů zážitkové pedagogiky, a to jak v indoorové, tak i outdoorové formě (nabízí se využití při školních výletech, na lyžařských kurzech jako doplnění, nebo spíše plnohodnotná součást těchto školních akcí).
Workshop pomáhá na základě zážitkového přístupu objevit možnosti, jak aktivity na podporu dobrého třídního kolektivu zasadit do rámce školního roku.
Obsah – témata:
– role třídního učitele v podpoře aktivit zaměřených na tvorbu bezpečného klimatu ve třídě (brainstorming, ukázky možných cvičení)
– metodika zážitkových programů jako účinné prevence rizikových jevů ve skupině i při jejich odhalení a diagnostikování
– budování a posilování pozitivního a partnerského vztahu mezi (třídním) učitelem a žákem, mezi žáky samotnými a vytváření podpůrného prostředí pro žáky s různými specifickými potřebami
– usnadnění přechodu žáků do nového třídního kolektivu (6. třída ZŠ)
– identifikace žáka s novým školním prostředím
– příprava třídního kolektivu na příchod žáka se speciálními vzdělávacími potřebami
– podpora formování třídního kolektivu na základě zásad kooperace, potlačení kompetice
– prevence šikany v kolektivu na ZŠ, práce s jedinci vyžadujícími speciální podporu
– podpora otevřené nenásilné komunikace
– rozvoj kreativity žáků a podpora odpovědného přístupu k sobě a k třídnímu kolektivu
– podpora maximální aktivizace žáků a jejich zapojení do práce třídního kolektivu

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:akce na zakázku