Literatura pro děti a mládež v pracovních listech

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:21. 05. 2019
Kraj:Středočeský
 
Seminář zaměřený na výběr textů a tvorbu pracovních listů pro výuku literatury na 2. stupni základní školy a v odpovídajících ročnících gymnázií.
Pod vedením lektorek budou účastníci semináře pracovat s předloženými texty a pracovními listy a vlastní pracovní listy budou vytvářet. Pracovní list je v rámci semináře považován za podstatnou součást školní práce s literárním dílem. Seminář chce v tomto směru poskytnout metodickou podporu pro tvorbu pracovních listů a ukázat potenciál pracovního listu jako podkladu pro výuku i jako efektivní pomůcku pro práci ve výuce, ať už jako motivační prvek (pokud je použit v úvodu práce s literárním dílem), tak i jako prostředek pro charakteristiku literárního textu (pro jeho analýzu a interpretaci), případně pro shrnutí učiva a evaluaci.
Cílem semináře je posílit odborné znalosti učitelů z oblasti české literatury pro děti a mládež i jejich dovednosti v didaktické oblasti, konkrétně dovednosti v metodice tvorby pracovních listů, využitelných v různých fázích výuky českého jazyka a literatury včetně prověřování znalostí a dovedností žáků.
Obsah – témata:
1. Průvodce po jménech v současné české i zahraniční literatuře
– vybrané autorské osobnosti české i zahraniční literatury a jejich místo v literatuře pro děti a mládež
– žánrový pohled na literaturu pro mládež – např. dobrodružná literatura, fantasy, sci-fi, literatura pro dívky, young – adult literatura, now young adult literatura, komiks a možnosti využití komiksu ve výuce
– přechody mezi žánry
– možnosti komparace s literaturou pro dospělé
– dobová podmíněnost literatury pro děti a mládež
2. Práce s textem, pracovní listy
– výběr textu a reprezentativního výňatku
– tvorba pracovního listu
– motivační využití textu a pracovního listu
– využití pracovního listu pro analýzu a interpretaci literárního textu
– pracovní list jako nástroj pro shrnutí a evaluaci

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)