Řešení konfliktů v třídních kolektivech – ZDARMA pro školy Středočeského kraje

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:10. 06. 2019
Kraj:Středočeský
 
Workshop je zaměřen na budování a posilování otevřené a nenásilné komunikace, vytváření a upevňování pozitivních a zdravých skupinových procesů i dvoustranných vztahů mezi žáky a žákem a učitelem. Třídní kolektiv se vyvíjí a tím se mění jeho skupinová dynamika a roste jeho vyspělost, která souvisí i s postupným zráním žáků, jež probíhá jak spontánně, přirozeným dospíváním žáků, tak může být podpořeno vhodným vedením ze strany pedagoga. Nezastupitelnou roli ve skupinových procesech hraje působení třídního učitele, ale i dalších pedagogů, kteří během výuky i v mimoškolních činnostech mohou posilovat klíčové kompetence žáků – schopnost komunikovat, přijímat zodpovědnost za svá rozhodnutí, tolerovat jinakost, řešit konstruktivně konflikty, rozvíjet svou empatii a schopnost naslouchat, reagovat a poskytovat zpětnou vazbu.
Seminář nabízí také techniky na odbourání nadměrného stresu při výuce, který se pak může stávat jedním ze zdrojů konfliktu. Účastníci se dozvědí, jak pracovat se sociálně vyloučenými a handicapovanými žáky, popřípadě, jak takovému vyloučení předcházet nebo je alespoň omezit. Pamatuje i na začlenění žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do kolektivu. Seminář se dotýká též tématu manipulace, učí, jak ji rozpoznat a jak se manipulaci bránit.
K jednotlivým dílčím tématům semináře budou přiřazovány aktivity – cvičení a hry, které si účastníci sami prakticky vyzkouší.
Obsah – témata:
– role pedagoga při rozvoji některých klíčových kompetencí žáků – především komunikačních a sociálních
– zásady otevřené a nenásilné komunikace
– vliv prostředí na způsob komunikace
– budování a posilování partnerského vztahu mezi učitelem a žákem
– porozumění konfliktu
– druhy konfliktů a způsoby řešení
– přijímání a poskytování zpětné vazby
– ozdravění vztahů v důsledku oslabování kompetice, posilování kooperace
– práce se stresem, antistresové techniky
– rozeznávání projevů manipulace a tipy, jak se jim bránit

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:akce na zakázku