Práce s literárními texty a jejich využití na 1. st. ZŠ

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:24. 04. 2019
Kraj:Středočeský
 
Vzdělávací program je zaměřen na cíle, metody a formy výuky, jež mohou pomoci žákům porozumět literárním textům. Účastníci se budou jednotlivými činnostmi aktivně a na základě svých zkušeností zabývat, prakticky si je pomocí konkrétních příkladů a textů vyzkoušejí.
Obsah – témata:
– čtenářská gramotnost a hodina literární výchovy a čtení na 1. stupni ZŠ
– interpretace veršovaných a prozaických textů v hodině literární výchovy a čtení (budou využity texty z dětské četby a starších i současných čítanek, práce s bliderbuchem)
– umělá poezie našich a zahraničních básníků
– pohádka: lidová a autorská, pohádka jako příběh a žánr, přiblížení rozličných kultur v pohádce, zvířecí pohádka a bajka, atd.
– využití metod kritického myšlení k podpoře a rozvíjení čtenářské gramotnosti: teoretický úvod + práce ve skupinách (na konkrétních literárních textech, vhodných pro ml. školní věk, bude použita myšlenková mapa, zpřeházené věty, kostka, čtení s otázkami, čtení s předvídáním, studijní průvodce a jiné)

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)