Strategie vyšetřování šikany I.- ZDARMA pro školy Středočeského kraje

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:21. 02. 2019
Kraj:Středočeský
 
Vzdělávací modelový seminář je zaměřen na problematiku šikany ve školním prostředí, především na zásady strategie vyšetřování šikany. Cílem semináře je rozšířit znalosti a praktické dovednosti pedagogů a poskytnout jim efektivní nástroje pro řešení šikany i její prevenci. Obsah semináře se zaměřuje na metody práce se třídou a na nenásilné způsoby řešení konfliktů. Nabízí praktické intervence, modelové situace, využití skupinové dynamiky a další vhodné aktivity.
Obsah – témata:
– definice šikany
– rozdíly mezi šikanou a škádlením
– trojrozměrný pohled na šikanu
– vývojová stadia šikanování
– nejčastější chyby při vyšetřování
– přímé a nepřímé znaky šikanování
– budování bezpečného klimatu v rámci třídy, komunity, skupiny, práce s pravidly
– zkušenosti ze zahraničí
– možná strategie vyšetřování
– komunikace s rodiči agresorů
– komunikace s rodiči oběti
– práce s tematickým filmem

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:pedagogika, psychologie