Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v mateřské škole – ZDARMA pro školy Středočeského kraje

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:05. 02. 2019
Kraj:Středočeský
 
Praktický seminář zaměřený na problematiku hyperaktivity, hypoaktivity a agresivity u dětí předškolního věku. Objasněny budou základní pojmy související s touto obastí (ADHD – LMD), pozornost bude věnována příčinám vzniku, vlivu sociálních potřeb na aktivitu dětí, práci s modelem Pesso terapie a spolupráci s rodiči těchto dětí. Součástí semináře budou i praktické ukázky a nácvik uspokojování sociálních potřeb na tělové úrovni – práce s tělem u hyperaktivních, hypoaktivních a agresivních dětí.
Obsah – témata:
– pojmy agresivita a agrese
– příčiny zvýšeného výskytu agresivity u dětí, typické projevy chování těchto dětí, možnosti řešení
– vymezení pojmů hyperaktivita a hypoaktivita
– sociální potřeby dětí a vliv jejich neuspokojení v souvislosti se zvýšenou hyperaktivitou či hypoaktivitou (model Pesso – Boyden teorie)
– potřeba místa, podpory, péče, bezpečí, limitu
– charakteristiky rodičovských výchovných stylů v souvislosti se sociálními potřebami dětí
– hyperprotektivní výchova, nesouhlasná výchova, manipulativní výchova, bezhraniční výchova
– komunikace s rodičem agresivního dítěte

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:pedagogika, psychologie