Rizikové chování dětí a mládeže v důsledku týrání, zneužívání a zanedbávání – ZDARMA pro školy Středočeského kraje

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:17. 06. 2019
Kraj:Středočeský
 
Praktický seminář zaměřený na rizikové chování dětí a mládeže v důsledku týrání, zneužívání a zanedbávání. Cílem semináře je zvýšit odborné a pedagogické kompetence pedagogů tak, aby byli schopni tyto problémy včas rozpoznat, reagovat na ně, vhodným způsobem s takto ohroženými dětmi a žáky komunikovat a v rámci možností eliminovat jejich rizikové chování.
Obsah – témata:
– pojem rezidence – ozdravení a jeho vývoj
– syndrom CAN – definice
– fyzické týrání – způsoby, Shacking child syndrom, rizikoví dospělí, rizikové situace (spouštěče), rizikové děti, možnosti rozkrytí ve škole, způsoby řešení a přístupu
– psychické týrání – způsoby, aktivní podoba psychického týrání, pasivní podoba psychického týrání, rizikoví dospělí, rizikové situace (spouštěče), rizikové děti, možnosti rozkrytí ve škole, způsoby řešení a přístupu
– zanedbávání – způsoby, zanedbávání v souvislosti se školní docházkou, záškoláctví, možnosti předcházení záškoláctví, zanedbávání ve výchově, zanedbávání v základních potřebách, rizikoví dospělí, rizikové situace (spouštěče), rizikové děti, možnosti rozkrytí ve škole, způsoby řešení a přístupu
– sexuální zneužívání – způsoby, stádia sexuálního zneužívání, nutnost psychiatrické diagnostiky a péče, rizikoví dospělí, rizikové situace (spouštěče), rizikové děti, možnosti rozkrytí ve škole, způsoby řešení a přístupu
-spor o dítě, střídavá péče a její vliv na vývoj dítěte, sekundární viktimizace, typické projevy chování dítěte, možnosti řešení v rámci školy
– Munchausenův syndrom (by proxy) – charakteristika, typické projevy chování dítěte v tomto syndromu, důvody vedoucí k syndromu, rizikové matky, možnosti řešení

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:pedagogika, psychologie