Výroční zpráva – jeden z klíčových dokumentů předkládaných ředitelem školy

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:18. 09. 2019
Kraj:Středočeský
 
Seminář se zaměřuje na jeden z klíčových dokumentů předkládaných každoročně ředitelem školy – výroční zprávu. Jde o materiál, který je především pro zřizovatele jedním ze zdrojů, na jehož základě lze porovnávat a hodnotit zřizované školy. Čím dál častěji tento zdroj informací využívá i veřejnost k porovnávání různých škol při rozhodování o volbě školy.
Praktický seminář se zaměří na oficiální rámec, v němž se výroční zprávy pohybují, provede rozbor jednotlivých předepsaných obsahových částí a náležitostí výroční zprávy a upozorní na úskalí a problematická místa. Pozornost bude věnována i výběru vhodných grafických nástrojů a formátování, které mohou velmi výrazně ovlivnit nejen přehlednost, ale především celkový dojem z celého dokumentu.
Při přípravě kurzu bude využito informací i zdařilých exemplářů poskytnutých několika zřizovateli na různých úrovních územní samosprávy.
Cílem vzdělávacího programu je posílit řídící kompetence ředitelů škol a školských zařízení především v oblasti právní a v oblasti marketingu a propagace, a to prostřednictvím teoretických i praktických informací a postupů vymezujících proces zpracování výroční zprávy.
Obsah – témata:
– právní rámec
– očekávání zřizovatelů a veřejnosti – jak zajistit kladné přijetí
– proč je vhodné, aby výroční zprávu vydával i subjekt, který ji nemá povinnou
– personální zajištění – zhotovitel, garant
– sběr podkladů, jak získat objektivní data
– úskalí statistik, časté metodologické chyby
– jednotlivé části výroční zprávy
– hospodářská část – proč je často nekompatibilní se zbylým obsahem a jak tomu předcházet
– vhodnost různých grafů a formátování
– tisk, adjustace
– projednání výroční zprávy, publikování, předání zřizovateli
– archivace
– závěrečné sdílení zkušeností účastníků, příklady dobré praxe

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:školský management a řízení školy