Bezpečné klima školy a školní metodik prevence – ZDARMA pro školy Středočeského kraje

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:16. 04. 2019
Kraj:Středočeský
 
Seminář je zaměřen na činnosti školního metodika prevence (ŠMP), které vyplývají z vyhlášky č. 27/2016 Sb. Obsah semináře vychází z požadavku na týmovou spolupráci školního poradenského pracoviště a na roli školního metodika prevence v oblasti podpory tvorby bezpečného klimatu ve škole.
Cílem vzdělávacího programu je rozšířit odborné a metodické kompetence pedagogů, kteří jsou pověřeni výkonem činností školního metodika prevence a dosud neabsolvovali specializační studium. Tyto kompetence jsou nutné pro efektivní spolupráci ve školním poradenském pracovišti a pro metodické vedení pedagogického sboru při budování základních bezpečného klimatu ve škole.
Obsah – témata:
– zdroje aktuálních informací pro pedagogy v roli ŠMP bez absolvovaného specializačního studia
– školní poradenské pracoviště a jeho úloha v podmínkách společného vzdělávání
– týmová spolupráce s pedagogickým sborem
– plánování aktivit s kolektivy tříd, začlenění do výchovně vzdělávacího procesu ve škole, na pobytových akcích
– aktivity zaměřené na budování vztahů v kolektivu třídy (sebepoznání, vzájemné poznání, růst sebevědomí)
– prožitkové hodiny (práce s prožitkem jako prvkem k formování postojů žáků a působení na jejich hodnotový systém)
– základní metodika prožitkových hodin – práce s prožitkem k formování postojů a hodnotového systému
– tematické hry (motivace, jasné instrukce, práce skupiny, vytěžení ze hry, sdílení)
– ukázky vhodných aktivit s ohledem k věkovým a vývojovým odlišnostem žáků a aktuálním potřebám třídy
– vedení a struktura adaptačních kurzů a zážitkových programů
– výměna zkušeností z praxe účastníků
– diskuse

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:akce na zakázku