Environmentální vzdělávání hrou v MŠ

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:14. 05. 2019
Kraj:Středočeský
 
Seminář je zaměřený na možnosti a dovednosti k motivaci a získání zájmu dětí o environmentální výchovu a dále jakým způsobem v rámci environmentálního vzdělávání spolupracovat s rodiči. Účastníci získají inspiraci a náměty, jak koncept environmentální výchovy na mateřské škole efektivně zahájit a rozvinout, kde hledat partnery (jednotlivce i organizace) pro zatraktivnění environmentálních témat.
Cílem vzdělávacího programu je předat vlastní zkušenosti a zároveň dosáhnout toho, aby si pedagogové mateřských škol vytvořili vlastní představu a základní konstrukci plánu k realizaci EVVO na své škole.
Obsah – témata:
– představení environmentálního vzdělávání na konkrétní MŠ
– SWOT analýza – způsob zjišťování podmínek pro realizaci EVVO
– brainstorming
– tvorba environmentálního vzdělávacího plánu (týdenní, měsíční)
– začlenění tématu environmentálního vzdělávání do ŠVP
– metody a formy vzdělávání vzhledem k tématu a cílům, časová a prostorová organizace, prezentace některého z tematických měsíčních celků
– ukázky a příklady her a aktivit zaměřených na environmentální vzdělávání z praxe MŠ
– představení realizace a využívání přírodní zahrady při MŠ – environmentální programy s dětmi a rodiči
– představení projektu Malý zahradník
– jak využít a propojit dva nezávisle na sobě vzniklé projekty – Přírodní zahrada a Malý zahradník pro environmentální programy pro děti
– možnosti a způsoby spolupráce s dalšími organizacemi a odborníky
– možnosti a způsoby spolupráce s rodiči v rámci EVVO
– evaluace environmentálního vzdělávání – přínos pro děti, pedagogy, školu a místní společenství
– nahlédnutí do předškolního vzdělávání v Norsku (outdoorové aktivity dětí)

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:předškolní vzdělávání