Zvířata zblízka – PLNĚ OBSAZENO, HLASTE SE NA NÁHRADNÍ TERMÍN 30.4.2019.

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:21. 05. 2019
Kraj:Středočeský
 
Seminář/exkurze volně navazuje na předchozí komentované exkurze do zoologické zahrady návštěvou dalšího zázemí chovu (program bude upřesněn).
Obsah semináře je zaměřen na etologii a způsoby chovu zvířat. Účastníci budou mít možnost přímého kontaktu s vybranými zvířaty ve výbězích, setkají se s kurátorem chovu, ošetřovateli a budou s nimi besedovat, nahlédnou do organizace zázemí chovu zvířat v zajetí.
Pozornost bude věnována i metodice přírodovědné výuky v reálném prostředí zoologické zahrady. Účastníci se seznámí s vybranými pracovními listy pro žáky a sami si vyzkouší jejich použití – na základě pozorování živočichů bude názorně prováděno plnění konkrétních úkolů jednotlivých pracovních listů se zaměřením na rozvoj schopnosti vnímat znaky a vlastnosti přírodních objektů a jejich detaily, na rozvoj dovednosti správně je popsat a zaznamenat, pozorované jevy analyzovat, srovnávat a zobecňovat a pochopit jejich význam pro život zvířat.
Obsah – témata:
– život ve stádu či skupině
– hierarchie a sociální vztahy
– teritoriální chování
– dorozumívání zvířat
– realizace záchovných programů in-situ a ex-situ
– seznámení s realizací záchovných programů pražské zoo (např. projekt Návrat divokých koní)
– využití pracovních listů při exkurzi s žáky
– pracovní listy a metodická doporučení na témata např.:
1. Co by sněd medojed a další gurmáni?
2. Kde je potkám v zoo?
3. Noční živočichové
4. Čí pak je to kožíšek?
5. Afrika zblízka a její obyvatelé
6. Komu patří rohy a parohy?,
7. Opeření krasavci
8. Jak rychle běží?
9. Najdi kočky z Jižní Ameriky,
10. Kasuár a emu

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:člověk a příroda (přírodovědné předměty – Fy, Ch, Př, ekologie, Ze)