Učíme se rozumět literatuře na 1. st. ZŠ

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:11. 04. 2019
Kraj:Středočeský
 
Vzdělávací program je zaměřen na cíle, metody a formy výuky, jež mohou pomoci žákům porozumět běžným informacím, přiměřeným odborným sdělením i uměleckým textům. Účastníci se budou jednotlivými činnostmi aktivně a na základě svých zkušeností zabývat, prakticky si je pomocí konkrétních příkladů a textů vyzkoušejí.
Obsah – témata:
– čtenářská gramotnost jako vybavenost žáka vědomostmi, dovednostmi, postoji a hodnotami potřebnými pro práci s různými druhy textů
– vysvětlení základních pojmů
– práce s knihou: první teoretické poznatky, názorná struktura knihy, charakteristický text, jenž knihu přiblíží, druhy literárních textů a práce s vybranými texty, jejich využití ve všech složkách předmětu český jazyk a literatura
– práce s vybranými ukázkami nejen z krásné literatury (knihy pro děti a mládež Ivony Březinové, Michala Černíka, Martiny Drijverové, Františka Kadlece, Miloše Macourka, Františka Nepila, Pavla Šruta, Jiřího Žáčka, ukázky z čítanek), ale i s texty odbornými, s články z novin apod., představení akcí, jež podporují rozvoj čtenářské gramotnosti
– využití metod kritického myšlení k podpoře a rozvíjení čtenářské gramotnosti: teoretický úvod + práce ve skupinách (na konkrétních literárních textech, vhodných pro ml. školní věk, bude použita myšlenková mapa, čtení s otázkami, čtení s předvídáním, řízené rozhovory při práci s obrázkovou osnovou a jiné)

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)