Svět on-line – úvod do mediální výchovy

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:25. 03. 2019
Kraj:Středočeský
 
Vzdělávací program je zaměřen na aktuální téma mediální výchovy a vlivu médií na současnou společnost.
Obsah semináře je sestaven tak, aby účastníky zorientoval v aktuálním světě médií a posílil jejich kompetence pro mediální výchovu jako přirozenou součást pedagogického působení v současné škole. Prostor bude věnován také závěrečnému zhodnocení a možnostem, jak lze ve svých třídách mediální výchovu posílit, a přispět tak k rozvoji čtenářské gramotnosti a orientaci žáků v mediálním prostoru.
Obsah – témata:
Jaká média žáci konzumují
– interaktivní formou v podobě icebreakingových aktivit budou účastníci zjišťovat, k jakým médiím mají žáci vztah, která zařízení používají nejvíce a jak se provádí marketingový průzkum
Co je mediální gramotnost a jaké přenositelné dovednosti žáci získají
– svět médií již dávno nejsou jen tiskoviny, televize a rozhlas
– účastníci budou řešit otázku, jak se má učitel vyrovnat s odklonem od masových médií k těm síťovým a jaká další rizika jsou spjatá s obsahem šířeným po síti
Letem světem historií médií
– každá dějinná etapa má své hlavní komunikační cesty a soudobé technologie, ať to byla orální historie či šíření informací on-line prostorem
– bude popsán vývoj médií a proměna mediální výchovy v důsledku nastalých změn
Od události k titulku
– podstatou on-line zpravodajství je rychlé šíření zpráv, což vede k velkému tlaku na redakční zpracování
– naneštěstí první články, které se na sociální síti objeví, jsou ty nejrozšířenější
– účastníkům bude ukázáno, jak to vypadá, když se má novinář velmi rychle vyrovnat s tématem, kterému nerozumí
Novinářské sdělení a tvorba reality
– účastníci se pomocí konkrétních příkladů seznámí s tím, jak se v redakčním zpracování projevuje osobní sdělení
– na analýze článků si ukáží, jak může být veřejnost velmi dobře manipulována
Svět médií a politiků
– politické kampaně mají mnoho společného s těmi byznysovými a jejich způsob řízení je podobný standardním marketingovým a obchodním akcím
– zjištění proč a jak poltické strany komunikují, pomůže lépe v hodině pracovat s volebními kampaněmi či s hodnocením mediálních výstupů politiků
Mediální výchova jako součást pedagogického působení
– orientace žáků v mediálním prostoru
– možnosti posílení mediální výchovy ve škole jako prostředek rozvoje čtenářské a mediální gramotnosti

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)