Čtení s porozuměním na 1. stupni ZŠ s využitím pověstí a příběhů české historie

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:26. 02. 2019
Kraj:Středočeský
 
Vzdělávací program je zaměřen na rozvoj čtenářské gramotnosti žáků ve 2. až 5. ročníku ZŠ. Pozornost bude věnována jednotlivým technikám čtení s porozuměním a práce s textem a jejich didaktickému využití v hodinách. Účastníci budou pomocí těchto technik pracovat s texty zaměřenými na pověsti a příběhy spojené s českou historií, přičemž bude zdůrazněn také jejich přesah do dalších oblastí znalostí žáků.
Cílem vzdělávacího programu je praktickou formou seznámit účastníky s aktivitami vedoucími k rozvoji a posilování čtenářské gramotnosti žáků na 1. stupni ZŠ.
Účastníci získají řadu poznatků z oblasti čtenářských strategií a jejich didaktického využití a prakticky si vyzkoušejí různé metody nácviku čtení s porozuměním a práci s textem.
Obsah – témata:
– strategie čtenářské gramotnosti – co je gramotnost, druhy gramotnosti, kde se s ní setkáváme
– čínský znak aktivního naslouchání – z čeho se skládá, příklady a jejich rozbor
– skupinové aktivity – tabulky čtenářské úrovně
– historismy a porozumění textu, vývoj jazyka a přejímání výrazů
– Bruncvík – obrazy a věty, řazení příběhu, transformace, komiks
– Dělení růží – heraldika, paměťová hra s erby, čtení s předvídáním, zeměpis jižních Čech a text pověstí, práce s mapou
– aktivity před, po a při čtení – návrhy možných postupů
– Bratr Paleček – myšlenkové mapy a jejich konstrukce
– Abeceda síly, přenos textu, skládankové učení
– zásady práce s odborným textem
– Krčín – Slovní linie, Slovní sněhová koule, Panel expertů – postup stavby rybníka
– četba podvojného deníku
– Alfa box o čtenářské gramotnosti, co už vím, Mluvící klíč

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)