Čtenářský workshop – rozvoj čtenářství v základním vzdělávání

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:17. 04. 2019
Kraj:Středočeský
 
Vzdělávací program je zaměřen na rozvoj čtenářské gramotnosti prostřednictvím čtenářských workshopů a zapojení aktivizačních metod ve výuce.
Pozornost bude věnována přípravě hravých a funkčních čtenářských lekcí, zapojení různorodých textů a médií, vytváření vlastních textů, pracovních listů a dalších materiálů ke knihám. Lektorka se také zaměří na důležitost posilování motivace ke čtení, která vede k rozvoji a posilování čtenářství, možnost inspirace v knihovnách a ve spolupráci s knihovníky. Pozornost bude také věnována orientaci na knižním trhu a zásadám výběru knih. Zdůrazněna bude propojenost čtenářské gramotnosti s informační gramotností a mediální kreativitou.
Cílem vzdělávacího programu je praktickou formou seznámit účastníky s aktivitami vedoucími k rozvoji a posilování čtenářské gramotnosti žáků. Účastníci získají řadu poznatků a informací z oblasti čtenářské gramotnosti, její návaznosti na práci s informacemi a život v mediální společnosti, vyzkoušejí si formy práce s různorodými texty a knihou.
Obsah – témata:
– úvod – vysvětlení pojmu čtenářské gramotnosti
– možnosti využití aktivizačních metod při výuce
– souvislost čtenářské gramotnosti s informační gramotností a mediální kreativitou
– příprava hravých a funkčních čtenářských lekcí
– formy práce s knihou
– zapojení různorodých textů a médií (komiksy, populárně naučná literatura, časopisy, internet)
– výběr příběhů, které jsou žákům blízké a ilustrují jejich vlastní prožitky a poznání
– vytváření vlastních textů a nápady na lekce tvůrčího psaní (storytelling, apod.)
– orientace na knižním trhu, v knižních cenách a podpůrných webových stránkách
– motivace ke čtenářství, inspirace v knihovnách, spolupráce pedagogů a knihovníků
– výběr knih, které budou žáci chtít číst, které je osloví, a zapojení žáků do jejich výběru
– tvorba pracovních listů a dalších sekundárních materiálů ke knihám
– porozumění významu, kontextu, hodnocení textu a informací – od čtenářských deníků ke knižním blogům

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)