Literární workshop – tvůrčí psaní v základním vzdělávání

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:20. 03. 2019
Kraj:Středočeský
 
Vzdělávací program je zaměřen na rozvoj čtenářské gramotnosti prostřednictvím tvůrčích workshopů, které vedou k lepšímu ovládnutí jazyka a využívání jeho možností. Základem praktických ukázek práce budou krátké minilekce a rozehrávky, často představené formou atraktivních pracovních listů, které vtáhnou do psaní každého bez rozdílu. Pozornost bude věnována roli psaní v životě člověka i významu písemného vyjadřování v různých profesích. Lektorka se zaměří na provázanost vypravěčství, čtenářství a pisatelství, možnost inspirace v knihovnách a spolupráce s knihovníky a autory. Pozornost bude také věnována komplexnímu představení práce spisovatele.
Cílem vzdělávacího programu je praktickou formou seznámit účastníky s aktivitami tvůrčího psaní, vedoucími k rozvoji a posilování čtenářské gramotnosti žáků. Účastníci ztratí ostych pouštět se se žáky do ambicióznějších literárních projektů a soutěží, sami si psaní vyzkoušejí a možná v sobě objeví netušený literární talent, projdou si nejen fází psaní, ale i prezentování a připomínkování, aby lépe pronikli do podstaty tvůrčího procesu, budou seznámeni s aktuální situací na knižním trhu a možnostmi spolupráce se spisovateli, nakladateli a knihovníky.
Obsah – témata:
– úvod – představení různých forem literárních workshopů, tvůrčích dílen i metody zvané dílna psaní, která rozvíjí autentické psaní žáků a vychází z jejich potřeb, nálady i zájmů, formy integrování tvůrčích rozehrávek do práce s knihou a literaturou
– příklady minilekcí – vytvoření atmosféry, psaní dialogů, hledání jména pro hrdinu, tempo příběhu, vazba přirovnání na postavu atd.
– výběr příběhů, které jsou žákům blízké a ilustrují jejich vlastní prožitky a poznání
– vyprávění příběhů (storytelling) jako hravý způsob rozvíjení lásky k jazyku
– slovní zásoba a podpora kritického myšlení
– seznámení s žánry populárními mezi mladými čtenáři, zejména fantasy, sci-fi, hororem a detektivkou
– ukázky žánrového psaní
– rady, jak přistupovat k literárním soutěžím, v čem jsou motivující a co jsou nejčastější chyby (např. nezvládnutí vztahu spisovatele a literárního hrdiny)
– kdo jsou betačtenáři a důležitost zpětné vazby
– jak číst a jak psát recenze
– informace ze zákulisí knižního trhu
– představení fanartů a parodií, způsobů publikování práce spisovatele od hledání námětu, jeho rozpracování, komunikace s nakladatelstvím, role redaktorů a korektorů až po marketing a distribuci

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)