Čtenářské dílny jako prostředek rozvoje čtenářství a čtenářské gramotnosti

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:07. 03. 2019
Kraj:Středočeský
 
Vzdělávací program zaměřený na nový způsob rozvoje čtenářské gramotnosti prostřednictvím čtenářských dílen. Pestrý nápadník atraktivních metod a postupů pro práci s knihou je inspirován postupy muzejní pedagogiky i praktickými čtenářskými lekcemi. Vzbudit v dětech zájem o četbu a přiblížit svět knih mají nejen příběhy v knihách ukryté, ale též příběhy knih samotných. Čtenářské dílny učí děti sdílet zážitek z četby a vedou je k vzájemnému povídání si o knihách a k pochopení příběhů. Účastníci si vyzkoušejí různé aktivity, které lze při čtenářských dílnách realizovat: jednoduché rekvizity, pracovní listy či prezentace. Dozví se, jak vybírat knihy, které budou dětí chtít číst a které osloví současnou mladou populaci – jak vybírat příběhy, které jsou jim blízké, které ilustrují jejich vlastní prožitky a poznáni. Budou jim představeny metody práce s dětmi, které nejsou čtenářsky vyspělé a nemají dostatečnou motivaci ke čtenářství. Pozornost bude věnována i četbě jiných typů textů – komiksů, populárně naučné literatury či časopisů, zdůrazněna bude propojenost čtenářské gramotnosti s gramotností informační. Kniha bude představena jako jedno z komunikačních médií, které má svou historii, vztahy k ostatním způsobům komunikace a především obrovský potenciál pro formování osobnosti a další vzdělávání.
Obsah – témata:
– příprava hravých a funkčních čtenářských lekcí – metodika, formy, aktivity
– práce s různými informačními zdroji – komiksy, populárně naučná literatura, časopisy, internet atd.
– souvislost čtenářské gramotnosti s informační gramotností a mediální kreativitou
– tvorba pracovních listů a dalších sekundárních materiálů ke knihám
– výběr knih, které budou žáci chtít číst, které je osloví, jak děti aktivně do výběru knih zapojit
– výběr příběhů, které jsou žákům blízké, které ilustrují jejich vlastní prožitky a poznání
– motivace ke čtenářství, inspirace v knihovnách, spolupráce učitelů škol s knihovníky
– rozvoj čtenářské gramotnosti prostřednictvím čtenářských dílen
– metodika, formy, aktivity práce s knihou
– nalézání informací v textu a jejich následné využití
– vytváření vlastních textů a nápady na lekce tvůrčího psaní (storytelling apod.)
– porozumění významu, kontextu, hodnocení textu a informací, od čtenářských deníků ke knižním blogům
– orientace na knižním trhu, v knižních cenách a podpůrných webových stránkách

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)