Začleňování dětí a žáků do kolektivu pomocí činností a her – SEMINÁŘ NAPLNĚN, přijímáme pouze náhradníky!

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:29. 03. 2019
Kraj:Středočeský
 
Vzdělávací program je zaměřen na možnosti začleňování dětí a žáků do kolektivu pomocí činností a her.
Seminář se bude zabývat podporou dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, např. s poruchou pozornosti, s autismem, s tělesným hendikepem i podporou dětí, které se obtížně začleňují z jiných důvodů – ztížené sociální podmínky, dlouhodobá nemocnost, časté úzkosti apod.
Účastníci se seznámí s řadou činností a her, které podporují a usnadňují dětem a žákům vzájemnou spolupráci a orientaci ve velkém i malém kolektivu nebo skupině. Řadu her si prakticky vyzkouší, aby se prožitkovou a sebezkušenostní metodou přesvědčili o jejich účinku a efektivitě.
Účastníkům vzdělávacího programu bude poskytnut metodický materiál.
Obsah – témata:
– úvod, seznámení formou hry
– dítě v kolektivu, pojmenování problémů
– možnosti začlenění dítěte, žáka pomocí činností a her
– možnosti motivace a rozvoje prostřednictvím hry
– činnosti a hry zaměřené na podporu jednotlivce, dvojice i skupiny
– činnosti a hry v přírodě, s přírodními materiály
– praktické ukázky her – zapojení účastníků
– kazuistiky – diskuze nad konkrétními situacemi, vznikajícími v kolektivu dětí a žáků, možnosti podpory
– zpětná vazba od účastníků, dotazy, diskuze

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)