Svět přírody – Medonosné rostliny a včely

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:17. 06. 2019
Kraj:Středočeský
 
Obsah vzdělávacího programu vychází z požadavků RVP pro předškolní vzdělávání, vzdělávací oblasti Dítě a svět s návazností na environmentální výchovu. Je zaměřen na podporu zavádění inovativních forem a metod činností, směřujících celkově k rozvoji přírodovědné gramotnosti dětí.
Program bude probíhat v prostorách Botanické zahrady hl. m. Prahy. Účastníci budou uvedeni do expozice Medonosné rostliny a včely, která vytváří optimální prostředí a podmínky pro nenásilnou environmentální výchovu a vzdělávání s využitím aktivizačních metod prožitkového a kooperativního učení hrou.
Obsah – témata:
– význam opylovačů jako základní předpoklad generativního množení rostlin
– oboustranně prospěšný vztah hmyzu a rostlin
– samosprašnost, cizosprašnost
– lákadla rostlin pro přivábení opylovačů
– opylování rostlin a zajímavosti nejen ze světa opylovačů
– důsledky neuvážených zásahů člověka do přírody
– tropický skleník z pohledu rozmnožování a opylování rostlin, specifika podmínek
– medonosné rostliny v expozicích Botanické zahrady hl. m. Prahy
– představení edukačních prvků v expozici Medonosné rostliny a včely se zaměřením na předškolní věk
– role člověka v podpoře udržitelného prostředí pro život rostlin a hmyzu
– představení pracovních listů a programu, určeného pro kolektivy dětí předškolního věku

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:předškolní vzdělávání