Rozvoj čtenářské gramotnosti na 1. st. ZŠ

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:11. 03. 2019
Kraj:Středočeský
 
Seminář se zaměřuje na podporu zavádění takových forem a metod výuky, které směřují k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků, k rozvoji individualizace výuky v oblasti čtenářské a informační gramotnosti. Účastníci semináře se seznámí s novými metodami výuky čtení a literatury a metodami pro efektivní získávání a zpracování informací.
Seminář využívá prožitkové učení – účastníci si vše sami vyzkoušejí a prožijí v ukázkových hodinách. Po nich bude následovat pedagogická reflexe a analýza hodin a činností.
Účastníci se také seznámí s možnostmi hodnocení. Součástí kurzu bude i vlastní plánování hodin, při kterém bude využíváno nových poznatků a dovedností.
Obsah – témata:
Metody výuky prvopočátečního čtení a psaní, komunikace a sociální dovednosti:
– současné pojetí vyučování čtení, čtenářská gramotnost a její složky, genetická metoda výuky čtení, třífázový model výuky E-U-R, počáteční čtenářské dovednosti, čtení s nečtenáři
Čtenářská dílna:
– jak vytvořit vhodné podmínky ke čtení, struktura dílny čtení, minilekce, konzultace, čtenářské odezvy, aplikace dílny čtení v ostatních předmětech, čtenářská portfolia
Práce s uměleckým textem a poezií:
– řízené čtení, čtení s předvídáním, čtení s diskusí, podvojný deník, debata s autorem, poslední slovo patří mně, čtení v rolích, jak se dětí ptát, Bloomova taxonomie, jak pracovat s poezií, práce s mimoškolní četbou v dětském kolektivu
Práce s odborným textem:
– informační gramotnost, modelová lekce s naučným textem (V-CH-D), metoda I.N.S.E.R.T., učíme se navzájem, skládankové učení, modelování
Hodnocení žáků:
– možnosti hodnocení žákovy práce (kriteriální, popisné, posuzující)
Příprava na výuku:
– jak vytvořit přípravu pro práci s textem

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)