Osobnostně sociální rozvoj hrou a zážitkem v zájmovém vzdělávání

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:22. 05. 2019
Kraj:Středočeský
 
Inspirativní seminář pro pedagogy zájmového vzdělávání ve školních družinách a klubech, střediscích volného času, na táborech i v kroužcích, kteří ve své pedagogické práci chtějí cíleně rozvíjet osobnost i sociální dovednosti účastníků zájmového vzdělávání.
Účastníci se seznámí s možnostmi rozvoje osobnostních a sociálních kompetencí účastníků zájmového vzdělávání prostřednictvím herních aktivit a zážitkové pedagogiky. Nabídnuta bude řada vzorových inspirativních her a herních aktivit vhodných pro zájmové vzdělávání, účastníci se seznámí i s autorskou metodikou tvorby her a herních aktivit.
V praktické části – workshopu si tvorbu her a jejich provedení účastníci vlastním prožitkem vyzkouší včetně společné reflexe a námětů na úpravy her pro naplnění dalších vzdělávacích cílů.
Obsah – témata:
1. Klíčové kompetence v zájmovém vzdělávání a vzdělávací cíle
– klíčové kompetence v zájmovém vzdělávání
– druhy klíčových kompetencí
– možnosti jejich rozvoje
– postup hledání a stanovení vzdělávacích cílů
– možnosti herních aktivit a zážitkové pedagogiky při naplňování cílů osobnostního a sociálního rozvoje
2. Hry a herní aktivity
– příprava hry
– zadání a vedení hry
– rozbor hry
– druhy reflexe
– nácvik reflexních aktivit
– inspirace herních aktivit na konkrétní témata
3. Metodika vlastní tvorby her
– metody hledání konkrétních vzdělávacích cílů
– práce s inspiračním seznamem principů her
– autorská metodika kreativních postupů tvorby nových aktivit
4. Workshop – tvorba a hraní her, reflexe
– stanovení výchovně vzdělávacích cílů
– vlastní tvorba her na rozvoj konkrétních kompetencí v souladu s výchovně vzdělávacími cíli
– hraní her vytvořených účastníky
– společná reflexe her
– úpravy her a jejich pravidel k dalším výchovně vzdělávacím cílům

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)