Přístupy ke vzdělávání v současné škole – role učitele v současné škole

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:11. 04. 2019
Kraj:Středočeský
 
Vzdělávací program je zaměřen na rozvoj pedagogických kompetencí, které učitelům umožní reagovat na měnící se podmínky ve vzdělávání, posílí profesní dovednosti učitele pro aplikaci aktivizujících forem vyučování umožňující individualizaci výuky a integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami při zavádění společného vzdělávání v hlavním vzdělávacím proudu.
Vzdělávací program obsahuje dva tematické bloky:
1. Přístupy ke vzdělávání v současné škole
Příprava učitelů na neustále se proměňující podmínky vzdělávání, zdůvodnění a vysvětlení potřeby změn ve vzdělávání a vybavení učitele základními znalostmi pro úspěšné zvládnutí individualizace výuky.
Obsah – témata:
– aktuální změny a problémy vzdělávání
– strategie vzdělávání v současné škole
– profesní kompetence učitele
– cesta od tradičního vyučování k efektivnímu učení
– pedagogická diagnostika a práce s třídním kolektivem
2. Osobnostní předpoklady učitele – role učitele v současné škole
Účastníkům budou nabídnuty různé pohledy na autoritu a možnosti získání a udržení autority. Interaktivními metodami si účastníci vytvoří náhled na své osobnostní předpoklady a svůj vlastní postoj k žákům.
Obsah – témata:
– nové pohledy na výuku, soužití a spolupráci ve škole v souvislosti se změnami ve školství i ve společnosti
– jaký je současný žák a jak se mění role současného učitele
– teorie transakční analýzy – vnitřní dynamika osobnosti
– sebereflexe učitele a mapování osobních možností
– jak rozvíjet svůj osobnostní a psychosociální profil
– jak utvářet vlastní autoritu a dobré vztahy s žáky

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)