Studium pro ředitele škol a školských zařízení (SŘ) – pro školní rok 2019/2020

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:07. 10. 2019
Kraj:Středočeský
 
Obsah vzdělávacího programu Studium pro ředitele škol a školských zařízení vychází z podmínek a požadavků stanovených v § 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a v § 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb, o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, a je v souladu se Standardy pro udělování akreditací DVPP vydanými MŠMT dne 29. 9. 2005 pod č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25.
Vzdělávací program je základní přípravou školských manažerů a je zaměřen na získání a zvýšení profesních znalostí a dovedností v oblasti řízení škol a školských zařízení, které jsou kvalifikačním předpokladem pro výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení tak, jak stanovuje § 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb.
Studium je realizováno v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků podle § 24 odst. 4 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.
Vzdělávací program Studium pro ředitele škol a školských zařízení obsahuje tyto základní moduly:
I. ZÁKLADY PRÁVA
II. PRACOVNÍ PRÁVO
III. FINANCOVÁNÍ ŠKOLY
IV. ORGANIZACE ŠKOLY A PEDAGOGICKÉHO PROCESU
Součástí studia je třídenní odborná stáž ve vybrané škole nebo školském zařízení, řízené samostudium a zpracování závěrečné práce.
Cílem odborné stáže je poskytnout frekventantům studia možnost blíže se seznámit s řízením školy v praxi, případně si vyměnit zkušenosti z oblasti vnitřního řízení školy/školského zařízení, seznámit se s organizací školy/školského zařízení a vzdělávacího procesu se zaměřením na sledování řízení. Odbornou stáž absolvují účastníci Studia pro ředitele škol a školských zařízení ve vybrané škole nebo školském zařízení.
Studium bude ukončeno obhajobou závěrečné práce a závěrečnou zkouškou před komisí.
Úspěšní absolventi Studia pro ředitele škol a školských zařízení obdrží osvědčení.

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)