Výjezdní seminář pro ředitele škol

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:28. 05. 2019
Kraj:Středočeský
 
Tradiční dvoudenní seminář pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení, zaměřený na poskytnutí co nejširších aktuálních informací o probíhajících změnách ve školství, legislativních změnách a nových trendech ve vzdělávání.
Na setkání budou pozváni zástupci OŠMS KÚ a další hosté.

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:školský management a řízení školy