Tvořivý přístup ke čtení – aktivity k rozvoji čtenářské gramotnosti na 2. st. ZŠ

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:14. 05. 2019
Kraj:Středočeský
 
Seminář zaměřený na získání teoretických znalostí i praktických dovedností k rozvíjení čtenářských dovedností žáků 6. – 9. ročníku základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.
Účastníci se seznámí s některými z technik a aktivit, jejichž pomocí je možno docílit funkční čtenářské gramotnosti pomocí hry.
Účastníci semináře získají výchozí metodický materiál a rovněž soubor připravených úloh, které budou moci podle vlastního uvážení využít při výuce.
Obsah – témata:
– osobnost učitele, význam motivace
– aktivizace žáků a kreativita při práci s textem
– vytváření čtenářského vkusu, rozlišování hodnotné literatury od literatury konzumní a manipulační
– tradiční a netradiční hodiny literární výchovy, využití poslechu
– práce s ilustrací
– práce s poetickým textem, srovnání stejného tématu v poezii a v próze
– práce s nelineárním textem
– čtení s otázkami, čtení s předvídáním, řízené čtení, skládankové čtení
– žákovské reflexe na četbu
– využití moderní literatury pro děti k rozvoji čtenářské gramotnosti
– význam regionální literatury, spolupráce s knihovnami, besedy s autory

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)