Mobilní dotyková zařízení – nástroj pro inovaci výuky

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:06. 03. 2019
Kraj:Středočeský
 
Vzdělávací program postihuje komplexním způsobem problematiku zavádění mobilních dotykových zařízení do výuky a do života školy. Cílem je předložit v ucelené (komplexní a nezávislé) podobě problematiku zavádění mobilních dotykových zařízení do výuky a do života školy, přiblížit potenciál mobilních dotykových zařízení, který tyto technologie ve vzdělávání nabízejí, včetně rizik a problematických oblastí, kterým je nutné čelit.
Vzdělávací obsah semináře je založen na již realizovaných pilotních projektech v ČR, pedagogickém výzkumu a dlouholetých zkušenostech autora v této oblasti.
Seminář je rozdělen do dvou částí, které se obsahově prolínají. První část se věnuje aktuálnímu stavu využívání digitálních technologií ve vzdělávání, moderní pedagogice a zkušenostem ze škol, druhá část metodice a didaktice využití mobilních dotykových zařízení v učení a vzdělávání.
V průběhu semináře bude využito množství videoukázek z prostředí českých a slovenských škol.
Zároveň si účastníci sami vyzkouší vybrané výukové aktivity, které lze realizovat na vlastních mobilních zařízeních účastníků.
Obsah – témata:
Mobilní dotyková zařízení v pedagogice – stav a dosavadní zkušenosti
– aktuální stav českých škol v zavádění ICT do výuky, statistiky MŠMT a ČŠI
– výhody a rizika využívání a zavádění mobilních zařízení
– pedagogické přínosy využívání tabletů, výsledky pedagogického výzkumu
– pilotní projekty zavádění tabletů do českých škol a jejich zkušenosti
– BYOD – žáci si nosí vlastní zařízení
– školní pravidla používání tabletů
Mobilní dotyková zařízení v didaktice – inovativní výukové aktivity
– spolupráce online jako jedna z dovedností pro 21. století
– příklady inovativních výukových aktivit a výukových projektů s tablety zprostředkované konkrétními videoukázkami z výuky či digitální stopou aktivních (čelních) učitelů
– příklady úspěšných projektů eTwinningu
– praktické vyzkoušení vybraných výukových aktivit s tabletem či chytrým mobilním telefonem

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)