Úvod do řízení školy a moderního vzdělávání s Google Suite For Education (GSFE)

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:05. 03. 2019
Kraj:Středočeský
 
Praktický seminář je zaměřený na rozvoj dovedností pedagogických pracovníků při využívání nových digitálních technologií ve vzdělávacím procesu i v profesním životě obecně. Program představí základní výukový potenciál, který je obsažen v Google Suite For Education.
Účastníci získají kompetence pro nasazení a správu aplikací v podmínkách školské praxe, ujasní si možnosti využití ve výuce, ve vedení osobní a školní agendy, v řízení školy.
Seminář je zaměřený prakticky, v průběhu budou předvedeny ukázky moderního řízení školy s využitím služeb GSFE i ukázky využití GSFE v běžné agendě učitele a v procesu vzdělávání žáků.
Rozsah a úroveň probírání jednotlivých témat bude vycházet ze zájmu účastníků a z úrovně jejich dosavadních znalostí a IT dovedností.
Nasazení GSFE nevyžaduje žádné investice a umožňuje snížit náklady na technické vybavení škol (menší náklady na obnovu a provoz vlastních serverů atd.). Cloudové služby dovolí řízený přístup kdykoli a odkudkoli při současném zvýšení bezpečnosti dat.
Obsah – témata:
1. Řízení školy s využitím služby GSFE, praktické ukázky a činnosti
– klíčová charakteristika GSFE pro potřeby řízení školy a moderní vzdělávání
– problémy praxe a jejich řešení v cloudových službách pomocí týmové spolupráce realizované ve sdílených dokumentech v agendě ředitele, v agendě ekonomické, v agendě učitele a v rámci moderního vzdělávání
– možnosti zřízení služby GSFE pro školu, licence zdarma, neomezené úložiště pro každého uživatele, přehled poskytnutých služeb, rozdíl mezi osobním a doménovým účtem, administrátorské prostředí GSFE
– práce s různými formáty editorů pro psaní nebo prohlížení textů, tabulek, prezentací, obrázků, formulářů
– ukázky práce se sdíleným dokumentem v rámci týmu ve stejném čase/v rozdílném čase (např. záznamy porad)
– srovnání práce s režimy návrhů úprav sdílených dokumentu a jejich přijímání či odmítnutí (návrhy změn dokumentů, např. ŠVP, školního řádu, organizace školního roku, plánu DVPP, plány předmětových komisí)
– efektivní management v rámci techniky řízení času (zadávání úkolů, kalendář, formuláře pro autoevaluaci, sebehodnocení, hodnocení akcí – výstupy z třídních schůzek, pedagogických porad apod.)
2. Provázanost GSFE s webovým a lokálním prostředím
– dokumenty uložené v lokálním prostředí – možnosti synchronizace s cloudovým úložištěm
– dokumenty vytvářené v prostředí internetového prohlížeče a automatická synchronizace dokumentů
3. Sdílení dokumentů v rámci domény a veřejné publikování
– oprávnění přístupů k souborům, možnosti zabezpečení
– veřejné publikování souborů na webových stránkách školy

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)