Řízení školy a moderní vzdělávání s využitím Google Suite For Education (GSFE)

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:05. 03. 2019
Kraj:Středočeský
 
Vzdělávací program je zaměřený na rozvoj dovedností pedagogických pracovníků při využívání nových digitálních technologií ve vzdělávacím procesu i v profesním životě obecně a na podporu odpovídajících kompetencí. Program představí výukový potenciál, který je obsažen v Google Suite For Education.
Úvod je věnován principům a souvislostem GSFE pro efektivní využití ve školních procesech v souladu s rozvojem obecných uživatelských dovedností v tomto prostředí. Následně se seminář zaměřuje na praktické ukázky moderního řízení školy s využitím služeb GSFE, ale zároveň ukazuje na možnosti využití GSFE v běžné agendě učitele a v procesu vzdělávání žáků. Seminář je zaměřen prakticky, v průběhu jsou diskutovány jednotlivé způsoby využití služeb GSFE s praktickými ukázkami.
Dílčí témata jsou volena tak, aby je účastníci – především ředitelé a další vedoucí pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení ihned využili ve své řídící a pedagogické praxi na škole.
Nasazení GSFE nevyžaduje žádné investice a umožňuje snížit náklady na technické vybavení škol (menší náklady na obnovu a provoz vlastních serverů atd.). Cloudové služby dovolí řízený přístup kdykoli a odkudkoli při současném zvýšení bezpečnosti dat.
Obsah – témata:
I. SDÍLENÍ DOKUMENTŮ ŠKOLY A KOOPERACE MEZI UČITELI
1. Řízení školy s využitím služby GSFE, praktické ukázky a činnosti
– klíčová charakteristika GSFE pro potřeby řízení školy a moderní vzdělávání
– problémy praxe a jejich řešení v cloudových službách pomocí týmové spolupráce realizované ve sdílených dokumentech v agendě ředitele, v agendě ekonomické, v agendě učitele a v rámci moderního vzdělávání
– možnosti zřízení služby GSFE pro školu, licence zdarma, neomezené úložiště pro každého uživatele, přehled poskytnutých služeb, rozdíl mezi osobním a doménovým účtem, administrátorské prostředí GSFE
– práce s různými formáty editorů pro psaní nebo prohlížení textů, tabulek, prezentací, obrázků, formulářů
– ukázky práce se sdíleným dokumentem v rámci týmu ve stejném čase/v rozdílném čase (např. záznamy porad)
– srovnání práce s režimy návrhů úprav sdílených dokumentu a jejich přijímání či odmítnutí (návrhy změn dokumentů, např. ŠVP, školního řádu, organizace školního roku, plánu DVPP, plány předmětových komisí)
– efektivní management v rámci techniky řízení času (zadávání úkolů, kalendář, formuláře pro autoevaluaci, sebehodnocení, hodnocení akcí – výstupy z třídních schůzek, pedagogických porad apod.)
2. Provázanost GSFE s webovým a lokálním prostředím
– dokumenty uložené v lokálním prostředí – možnosti synchronizace s cloudovým úložištěm
– dokumenty vytvářené v prostředí internetového prohlížeče a automatická synchronizace dokumentů
3. Sdílení dokumentů v rámci domény a veřejné publikování
– oprávnění přístupů k souborům, možnosti zabezpečení
– veřejné publikování souborů na webových stránkách školy

II. EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE PŘI ŘÍZENÍ ŠKOLY
1. Klíčové vlastnosti GSFE a možnosti využití při řízení školy
– služby GSFE a jejich možnosti využití v rámci managementu školy:
– praktické činnosti s editory Google (sdílení a možnosti týmové spolupráce, režim úprav, návrhů – přijetí a odmítnutí, komentáře, e-komunikace, kalendáře a efektivní řízení času v prostředí školy)
– cloudová úložiště a sdílené dokumenty
– ukázka týmové spolupráce při řízení školy ve sdílených dokumentech pomocí dostupných editorů v GSFE
2. Principy práce s editory základních digitálních formátů v prostředí GSFE a jejich využitím při řízení školy
– textové a tabulkové editory v režimu návrhů a následně jejich přijetí nebo odmítnutí, režim úprav, práce se vzory dokumentů
– ukázky dokumentů, praktické ukázky z pozice ředitele školy, učitele a žáka
– editor pro vytváření formulářů, které využívá management školy, např. při hodnocení a sebehodnocení zaměstnanců
– při zjišťování zpětných vazeb v rámci organizace školního roku (třídní schůzky, prezentace školy na veřejnosti, zjišťování klima školy apod.)
– editory pro vytváření prezentací a obrázků
– ukázky pro prezentace školy na veřejnosti (prezentace pro Den otevřených dveří – veřejné publikování na webových stránkách školy, prezentace pro potřeby výuky, e-learning apod.)
– souhrnný pohled na editory GSFE pro využití na webových stránkách školy na příkladech z praxe:
– možnosti využití webových stránek školy s propojením sdílených dokumentů, které se aktuálně mění z prostředí Google disku
– praktické ukázky a tvorba sdílených dokumentů pro potřeby řízení školy

III. VIRTUÁLNÍ UČEBNA V GSFE
1. Virtuální učebna v moderním vzdělávání – Classroom v prostředí GSFE
– kooperace mezi učiteli, žáky, skupinami žáků, třídami
– zadávání úkolů žákům, testování a hodnocení žáků, možnosti spolupráce se zákonnými zástupci žáků a to jejich přiřazením do učebny jako tzv. „opatrovníky“, kteří mohou dohlížet na celý proces virtuálního vzdělávání
– vytvoření základní sady sdílených dokumentů určených pro sdílení a týmovou spolupráci v rámci moderního vzdělávání – pracovní listy, testy s typizovanými úkoly, větvení testovaných úloh podle průběžných odpovědí

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)