Učíme se s tabletem na 1. stupni ZŠ

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:19. 03. 2019
Kraj:Středočeský
 
Vzdělávací program je zaměřen na výuku na 1. stupni ZŠ s využitím tabletu jako výukové pomůcky.
Obsah semináře vychází z praktických zkušeností s využitím tabletů ve výuce. Dílčí inspirací byly náměty ze stejnojmenné knihy Učíme se s tabletem: Využití mobilních technologií ve vzdělávání (Ondřej Neumajer, Lucie Rohlíková, Jiří Zounek). Součástí semináře jsou ověřené praktické ukázky aplikací a metodické náměty na jejich využití ve výuce pro tablety s OS Android. Aplikace jsou využitelné pro tvořivou práci žáků na 1. stupni ZŠ a jsou vhodné pro individuální i skupinovou výuku.
Obsah – témata:
Využití tabletu při výuce Českého jazyka
– aplikace se zaměřují na běžné procvičování pravopisného učiva (např. Procvičování vyjmenovaných slov Výukové kartičky), ale i na tvořivé aktivity (např. Hry se slovy a písmeny) nebo na možnosti využití elektronických slovníků (např. Pravidla pravopisu, Slovník spisovného jazyka českého)
– součástí celku budou i odkazy na další online zdroje pro výuku českého jazyka s využitím digitálních technologií
Využití tabletu při výuce Matematiky
– aplikace určené pro matematiku umožňují nejen procvičování geometrie (např. Geoboard), ale i procvičování základních matematických operací (např. Výukové kartičky) nebo možnost spolupráce i hravého soutěžení (např. Math Duel)
– součástí celku budou i odkazy na další online zdroje pro výuku matematiky s využitím digitálních technologií
Využití tabletu při rozvoji informatického myšlení
– v souladu se změnou pojetí výuky informatiky na 1. stupni ZŠ, kdy se žáci budou seznamovat s aplikacemi pro jednoduché programování, bude představena aplikace Scratch Junior
– pro rozvoj tvořivosti jsou určeny aplikace na tvorbu mluvících fotografií (např. Chatter Pix) nebo aplikace pro tvorbu jednoduchého komiksu
Využití tabletu při výuce ostatních předmětů
– aplikace vhodné pro využití v hodinách naukových předmětů (např. Google Earth, Výukové kartičky)
– aplikace pro práci dvojic nebo týmů (např. aplikace pro tvorbu a čtení QR kódů)
– aplikace vhodné pro výtvarnou nebo hudební výchovu s možností vlastní tvorby žáků

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)