Grafický program SketchUp

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:12. 03. 2019
Kraj:Středočeský
 
Obsah vzdělávacího programu je zaměřen na seznámení s možnostmi uplatnění programu SketchUp pro podporu výuky. SketchUp je snadno použitelný 3D nástroj, určený pro tvorbu 3D modelu. Je vhodný zejména k návrhům, vizualizacím, skicám, podporuje rozvoj prostorové představivosti. Pracuje s jednoduchým a elegantním rozhraním, jeho použití je snadno pochopitelné – umožňuje pracovat velmi podobně jako při práci s perem a papírem.
Účastníci semináře se teoreticky i prakticky seznámí s tímto grafickým softwarem, který je v základní verzi dostupný zdarma, a je tak vhodný pro použití ve školách. V průběhu kurzu budou učitelé schopni samostatně vytvářet jednoduché 3D objekty.
Obsah – témata:
Seznámení s programem SketchUp
– principy fungování programu, verze programu
– prostředí programu a jeho ovládání – založení nového projektu, zvolení vhodného měřítka, zobrazení základních pracovních nástrojů, seznámení se základními nástroji programu
– práce s nástroji pro volbu pohledu – práce s nástroji Orbit, Pan, Zoom, Walk, využití klávesových zkratek
– kreslení rovinných útvarů – práce s nástrojem Line, kreslení čar, práce s nástrojem Arc, kreslení oblouků, práce s nástrojem Freehand, práce s nástrojem Circle, Polygon, Rectangle
– označení a modifikace nakreslených objektů – práce s nástrojem Select, práce s nástrojem Erace
Aplikace nástrojů pro kreslení rovinných útvarů
– samostatné procvičení
Vytváření objektů v prostoru
– práce s nástrojem push/pull
– práce s nástrojem Move/Copy
– práce s nástrojem Offset
– tvorba zaoblených hran, pokročilá práce s nástrojem Arc, práce s nástrojem Follow Me
– práce s barvou a výplní, práce s nástrojem Materials
– ukládání projektů a tvorba vizualizace – práce s nástrojem Styles
Tvorba základních 3D objektů
– samostatné procvičení
– výukové a metodické materiály – doporučení, zhodnocení
Dotazy, diskuze, závěr

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)