Scratch do každé hodiny – od čtvrťáků po kvartány

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:15. 05. 2019
Kraj:Středočeský
 
Ústředním tématem vzdělávacího programu je využití nástroje Scratch, počínaje možnostmi instalace, přes uživatelské rozhraní a správu dat až po využití jeho multimediálních možností, sestavování scén, animací, prezentací a her. Nástroj Scratch lze díky jeho univerzálnosti a jednoduchosti využít v široké škále předmětů a výukových aktivit se žáky ve věku již od cca devíti let a umožňuje velmi jednoduchým způsobem dosáhnout překvapivě hodnotných výstupů.
Seminář se zaměřuje na praktické ukázky použití nástroje v předmětech zaměřených jazykově, esteticky, humanitně, přírodovědně, matematicky i informaticky. Ukázky jsou řazeny s respektováním časové a tematické provázanosti. Praktická aktivní činnost účastníků s programem v počítači spočívá v sestavení grafických schémat (časová osa, myšlenková mapa, slepá mapa), namlouvání dialogů ve scénách, kresbě vektorových i rastrových objektů, skládání rytmických a melodických sekvencí, orientaci v souřadném systému roviny a vizuálním sestavování programů. Scratch ve spolupráci s vhodnou robotickou stavebnicí představuje jednu z možností polytechnizace výuky.
Účastníkům pro didaktické zvládnutí této digitální technologie postačí základní uživatelské počítačové dovednosti a motivace pro činnostní skupinové i individuální aktivity s počítačovým vybavením.
V rámci programu je prostor pro sdílení zkušeností mezi pedagogy.
Obsah – témata:
Provoz aplikace
– uživatelské rozhraní, logika ovládání
– cloud / lokální instalace
– úložiště – cloudové / lokální, přenos dat, publikace, sdílení
Vestavěný grafický editor
– tvorba vektorové grafiky
– tvorba rastrové grafiky
– import obrázků
– animace grafiky
Vestavěný zvukový editor
– import zvukových souborů
– záznam zvuku mikrofonem
– editace zvukového záznamu
Matematika v estetice
– pohyb v soustavě souřadnic
– geometrické konstrukce
– použití čísel v hudbě (tempo, rytmus, noty)
Interaktivita v dialozích a schématech
– časová osa
– myšlenková mapa
– sestavení kvízu (uzavřené otázky, slepá mapa, bodové vyhodnocení)
– základní konstrukce pro komunikaci objektů scény a uživatele
Robotika v pracovních činnostech
– propojení s robotickou stavebnicí s čidly a motorem
– sestavení jednoduché konstrukce a její programové oživení
Zpětná vazba, souhrn
– diskuze
– příklady dobré praxe
– zdroje využitelné ve výuce

V průběhu programu se realizují tyto konkrétní činnosti:
– kresba a rozmístění dopravních značek
– puzzle
– příprava karaoke
– kartičky zvukového slovníčku
– sestavení scénky s dialogy postav
– znázornění základních útvarů v souřadném systému
– ozvučení notového záznamu
– časová osa
– myšlenková mapa
– tvorba automaticky vyhodnocovaného zeměpisného kvízu
– vizualizace slučování prvků
– složení robotického modelu z lega WeDo a sestavení jeho ovládacího programu

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)