Studium pedagogiky pro vychovatele (pro školní rok 2019/20)

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:04. 10. 2019
Kraj:Středočeský
 
Vzdělávací program v souladu s § 22, odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Jeho obsah vymezuje Standard Studia pedagogiky, vydaný MŠMT dne 29. 9. 2005 pod č.j. 26 451/2005-25, 30 908/ 2005-25.
Vzdělávací program Studium pedagogiky pro vychovatele obsahuje tyto základní moduly:
I. ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY
II. ZÁKLADY PSYCHOLOGIE PRO PEDAGOGY
III. SOCIÁLNÍ INTERAKCE A SOCIÁLNĚ PSYCHOLOGICKÉ PROFESNÍ DOVEDNOSTI PEDAGOGA
IV. TEORIE VÝCHOVY
V. ZÁKLADY SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY
VI. ZÁKLADY SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE
VII. VYBRANÁ TÉMATA PEDAGOGICKÉ PSYCHOLOGIE
VIII. ZÁSADY TVORBY ŠVP
Studium probíhá jedenkrát za 2-3 týdny jako celodenní osmihodinová výuka, celkem proběhne 10 výukových dnů v období od října 2019 do května 2020. V průběhu studia účastníci vypracují a odevzdají v určeném termínu 2 seminární práce na dané téma, každá práce bude ohodnocena započtením do studijního průkazu. Na závěr studia zpracují závěrečnou práci na předem konzultované téma.
Po úspěšné obhajobě závěrečné práce, složení závěrečné zkoušky získá absolvent osvědčení o Studiu pedagogiky pro vychovatele s akreditací MŠMT.

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)