GeoGebra – geometrie a algebra názorně a prakticky

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:30. 04. 2019
Kraj:Středočeský
 
Vzdělávací program je zaměřen na získání a procvičení praktických počítačových dovedností pro tvorbu a publikaci výukových materiálů s matematickým zaměřením. Ústředním tématem je využití nástroje GeoGebra – jeho možností ukládání, exportu a publikace dat, vkládání geometrických a matematických objektů a interaktivní prezentace ve výuce. Přesahem vzdělávacího programu je seznámení s možnostmi matematických aplikací obecně, s prací v cloudu a s přenosem dat mezi aplikacemi.
Prezentované možnosti a postupy lze snadno předat studentům jak pro tvůrčí samostatnou práci při BYOD výuce, tak pro domácí přípravu, a podpořit tak individualizaci výuky.
Obsah – témata:
Instalace GeoGebry
– instalace lokální aplikace na PC/mobilní zařízení
– cloud GeoGebry
– prostředí aplikace, správa souborů
Geometrické úlohy
– vkládání a editace rovinných útvarů – nákresna, grafické nástroje, textový vstup, algebraické okno
– konstrukční postupy pro úlohy z učiva základního a středního vzdělávání
– možnosti zobrazení prvků
– měření veličin
Funkce
– vkládání a editace funkcí
– užití pro grafické řešení
Export z Geogebry
– využití cloudu GeoGebry pro publikaci
– možnosti exportu
Prvky interaktivity
– krokování konstrukce
– užití proměnných parametrů, stopa prvků
Příklady dobré praxe
– zdroje využitelné ve výuce
– diskuze

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)