Matematika 2G – Geogebra Google pro zefektivnění výuky matematiky

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:30. 04. 2019
Kraj:Středočeský
 
Vzdělávací program je zaměřen na získání a procvičení praktických počítačových dovedností pro tvorbu a publikaci výukových materiálů s matematickým zaměřením. Vybrány jsou technologie, které jsou snadno dostupné, nenáročné na technické prostředky a na uživatelské dovednosti, a přitom výrazně zefektivňují výuku a usnadňují učitelům práci při přípravě, zadávání, výkladu, komunikaci i hodnocení. Zároveň jsou předpokladem pro tvorbu kvalitních materiálů pro e-learning včetně MOOC. Osvědčené jednoduché nástroje a postupy lze snadno předat žákům jak pro tvůrčí samostatnou práci při BYOD výuce, tak pro domácí přípravu, a podpořit tak individualizaci výuky žáků s různou úrovní vzdělávacích potřeb.
Učitelé si pod vedením lektora jednotlivé činnosti a aktivity prakticky vyzkouší.
Obsah – témata:
I. část – Geogebra
instalace geogebry
– instalace lokální aplikace na PC/mobilní zařízení
– cloud geogebry
– prostředí aplikace, správa souborů
geometrické úlohy
– vkládání a editace rovinných útvarů – nákresna, grafické nástroje, textový vstup, algebraické okno
– konstrukční postupy pro základní a středoškolské úlohy
– možnosti zobrazení prvků
– měření veličin
funkce
– vkládání a editace funkcí
– užití pro grafické řešení
prvky interaktivity
– krokování konstrukce
– užití proměnných parametrů, stopa prvků
CAS – Computer Algebra System
– prostředky pro úpravy a řešení rovnic a jejich soustav
příklady dobré praxe
– zdroje využitelné ve výuce
– diskuze

II. část – Matematické úlohy – digitalizace zadání, publikace a vyhodnocení
export z geogebry
– využití cloudu geogebry pro publikaci
– možnosti exportu
cloud Google – editory a publikace
– textový editor – kolaborativní editace, vestavěný editor rovnic
– užití tabulkového editoru pro hodnocení žáků – procentuální hodnocení, řazení výsledků, výpočet prospěchu, publikace a sdílení
– formuláře – tvorba, publikace, vyhodnocení
– šablony pro tvorbu webu
sazba matematických výrazů
– typografické zásady sazby
– porovnání WYSIWYG editorů rovnic a značkovacích jazyků (MathML, AsciiMath)
publikace na www
– porovnání nejjednodušších možností publikace – LMS, služby cloudu Google
– jednoduché možnosti webhostingu
– diskuze, shrnutí

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)