Studium pedagogiky pro pedagogy volného času – 120 hod. (pro školní rok 2019/20)

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:04. 10. 2019
Kraj:Středočeský
 
Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 3 odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérnímu systému, ve znění pozdějších předpisů.
Obsah studia vychází ze Standardu studia pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, vydaného MŠMT dne 19. 12. 2013 pod čj. MSMT-42447/2013.
Vzdělávací program Studia pedagogiky pro pedagogy volného času obsahuje tyto základní moduly:
I. ZÁKLADY SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE
II. ZÁKLADY PEDAGOGICKÉ PSYCHOLOGIE
III. OBECNÁ DIDAKTIKA
IV. SOCIÁLNÍ INTERAKCE A SOCIÁLNĚ PSYCHOLOGICKÉ PROFESNÍ DOVEDNOSTI PEDAGOGA
V. PRÁVNÍ PŘEDPISY A JEJICH APLIKACE
VI. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
VII. ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY, PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU
VIII. TEORIE VÝCHOVY
Studium probíhá jedenkrát za 2-3 týdny jako celodenní osmihodinová výuka, celkem proběhne 15 výukových dnů v období od září 2019 do května 2020. V průběhu studia studenti vypracují a odevzdají v určeném termínu 2 seminární práce na dané téma z psychologie a pedagogiky, každá práce bude ohodnocena započtením do studijního průkazu. Po splnění těchto povinností studenti vypracují závěrečnou práci na předem konzultované téma.
Po úspěšné obhajobě závěrečné práce, složení ústní závěrečné zkoušky získá absolvent osvědčení o Studiu pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání s akreditací MŠMT.

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)