Formativní hodnocení dětí předškolního věku

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:14. 03. 2019
Kraj:Středočeský
 
Praktický seminář zaměřený na formativní hodnocení jako komplexní metodu pedagogické práce pro průběžné hodnocení pokroků a s ním spojené vyhodnocování potřeb dětí ve vztahu k dosažení stanovených cílů vzdělávání, osvojení určité kompetence. Účastníci se seznámí s různými formami hodnocení a zaměří se na výhody a úskalí formativního hodnocení a jeho využití v praxi.
Cílem semináře je přiblížit formativní hodnocení v souvislostech výchovy a vzdělávání jako proces, který poskytuje diagnostické informace o chování a kvalitách výchovně vzdělávacího procesu pro konkrétní dítě nebo skupinu dětí s cílem je zlepšovat.
Účastníci se společně s lektorkou zaměří na zvláštnosti hodnocení v předškolním věku s ilustracemi na příkladech z praxe (v jemné a hrubé motorice, vnímání, myšlení, řeči, hře a sociálním vývoji). Na praktických ukázkách si vyzkouší osvětlení základních nároků na hodnocení tak, aby podporovalo cíle výchovy a vzdělávání.
Obsah – témata:
– hodnocení jako porovnávání „něčeho“ s „něčím“, při kterém rozlišujeme „lepší“ od „horšího“ a vybíráme „lepší“ nebo se snažíme najít cestu k nápravě či aspoň zlepšení „horšího“
– hodnocení jako zpětná vazba
– hodnocení holistické a analytické (bezděčné x záměrné)
– formativní hodnocení v úloze výchovného prostředku, který má podporovat učení u dětí a směřovat k autonomnímu hodnocení
– problém srozumitelnosti hodnocení pro děti
– rozlišení podob hodnocení, které jsou podstatné pro jeho srozumitelnost (zpráva x informace)
– hodnotící kritéria – analytická opora formativního hodnocení
– kritéria – hodnocení – škála
– kritéria hodnocení v předškolním vzdělávání před vstupem do ZŠ – kritéria jako měřítko k dosažení kompetencí
– funkce hodnocení – motivační, poznávací, konativní a jejich využití v praxi MŠ
– formativní hodnocení v praxi MŠ s ukázkami a rozborem

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:předškolní vzdělávání