Komunikace – strategie jednání s rodiči

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:05. 06. 2019
Kraj:Středočeský
 
Praktický interaktivní seminář je směřován ke konkrétním potřebám účastníků, je zaměřen na pomoc učitelům všech stupňů a typů škol při řešení jejich komunikačních problémů s rodiči.
Vlastní obsah:
– vysvětlení a procvičení základních komunikačních strategií – naslouchání, verbální a neverbální komunikace,
– psychologie řeči těla,
– projevy empatie,
– obrana proti manipulaci,
– odmítnutí neoprávněných požadavků,
– prosazování oprávněných požadavků,
– osobnostní charakteristiky a vliv na úspěšnou komunikaci,
– nácvik asertivního a neasertivního chování a jednání,
– dovednosti empatického přístupu.
Součástí semináře je rovněž zaměření na výchovná (pedagogicko-psychologická) opatření, která by v současné rodinné výchově neměla chybět a jimiž může pedagog rodičům nabídnout pomoc jak v běžné výchově, tak při řešení specifických problémů (rodiče dětí se specifickými poruchami učení, chování, s poruchami sociálních vztahů a komunikace apod.).
Účastníci na semináři získají přehled o možnostech efektivní komunikace, sdělování nepříjemných zpráv, nabídku možností a opatření, které mohou rodičům při řešení výchovných a výukových obtíží nabídnout a vysvětlit jejich podstatu (pedagogicko-psychologickou, legislativní…).

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:pedagogika, psychologie