ZMĚNA TERMÍNU Z 12.4. NA 7.5. ! Třída plná pohody pro MŠ

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:07. 05. 2019
Kraj:Středočeský
 
Praktický seminář je zaměřen na osobnostní a sociální rozvoj dítěte předškolního a mladšího školního věku (rozvoj tvořivého myšlení – řešení problémů, tvořivého sebevyjádření, komunikace a posilování prosociálního chování ve vztahu k druhému). Účastníci se prostřednictvím praktických činností, ukázek her s prvky primární prevence a výměnou vlastních zkušeností seznámí s těmito tématy:
– třída jako sociální skupina, základní pojmy,
– pravidla a jak je společně vytvořit,
– komunikace – její úspěšné rozvíjení u dětí v předškolním a mladším školním věku,
– pozitivní klima třídy a jak ho budovat,
– praktické ukázky her s prvky primární prevence v MŠ a na 1.stupni ZŠ
– okruh her a činností vhodných při procesu budování třídy jako týmu.
Součástí semináře je práce s metodickými materiály a pracovními listy pro děti.
Účastníci získají tyto podklady: Inspirátor her, pravidla komunikace, bingo, fáze utváření skupiny, rozdělení her, přehled doporučené literatury, 51 způsobů chvály, pracovní listy pro děti, přehled základních pojmů a výrazů.
Cílem vzdělávacího programu je rozvoj základních kulturně-společenských postojů, návyků a dovedností dítěte předškolního a mladšího školního věku, rozvoj schopností žít ve společenství ostatních lidí, přizpůsobit se, spolupracovat, spolupodílet se a přináležet k tomuto společenství (třídě, rodině, ostatním dětem), vytvoření povědomí o mezilidských a morálních hodnotách, rozvoj schopností vytvářet a rozvíjet citové vztahy k okolí.

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:předškolní vzdělávání