ZMĚNA TERMÍNU Z 11.4. NA 6.5.! Prvky muzikoterapie při práci v MŠ a na 1. stupni ZŠ – II.

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:06. 05. 2019
Kraj:Středočeský
 
Seminář představuje praktické náměty na využití prvků muzikoterapie ve vzdělávání dětí předškolního věku a žáků na 1. stupni ZŠ, nabízí náměty na zařazení těchto prvků do různých složek výchovně vzdělávacího procesu.
Účastníci získají následující materiály:
Pracovní list – Indiáni, pracovní list – Kokoleoko – tanec, píseň, hudební doprovod, pracovní list – základní odborné pojmy, přehled doporučené literatury, 51 způsobů chvály, pracovní listy pro děti, přehled základních pojmů a výrazů.
Obsah – témata:
– expresivní terapie, základní pojmy, definice
– muzikoterapie a její přínos
– základní východiska muzikoterapeutické metody PaedDr. Lubomíra Holzera
– možnosti muzikoterapie pro rozvoj emoční inteligence u žáků, jejich komunikační kompetence, kooperaci, kognitivní funkce (pozornost, paměť)
– praktické ukázky práce se skupinou
– ukázky nástrojů muzikoterapeutického instrumentáře
– způsoby relaxace, postupy při relaxaci ve škole
– muzikoterapeutická relaxace v praxi, bubnovací kruh v praxi, základy hry na djembe pro děti – metodika, bubenická pohádka
– seznámení s okruhem her a činností vhodných pro zařazení do práce v MŠ a na 1. st. ZŠ
– Kokoleoko – ucelená lekce s metodickým rozborem

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:umění a kultura (Hv, Vv, Dv)