ZRUŠENO Prvky muzikoterapie při práci v MŠ a na 1. stupni ZŠ – I.

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:29. 03. 2019
Kraj:Středočeský
 
Seminář představuje praktické náměty na využití prvků muzikoterapie ve vzdělávání dětí předškolního věku a žáků na 1. stupni ZŠ, nabízí náměty na zařazení těchto prvků do různých složek výchovně vzdělávacího procesu.
Účastníci získají následující materiály:
Pracovní list – Inspirátor relaxačních her, pracovní list – Jak relaxovat ve škole?, přehled doporučené literatury, 51 způsobů chvály, pracovní listy pro děti, přehled základních pojmů a výrazů.
Obsah – témata:
– expresivní terapie, základní pojmy, definice
– muzikoterapie a její přínos
– základní východiska muzikoterapeutické metody PaedDr. Lubomíra Holzera
– možnosti muzikoterapie pro rozvoj emoční inteligence žáků (praktické náměty)
– praktické ukázky práce se skupinou
– ukázky nástrojů muzikoterapeutického instrumentáře
– způsoby relaxace, postupy při relaxaci ve škole
– muzikoterapeutická relaxace v praxi
– seznámení s okruhem her a činností vhodných pro zařazení do práce v MŠ a na 1. st. ZŠ

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:umění a kultura (Hv, Vv, Dv)